Innovatieve intensieve traumabehandeling voor gezinnen

Als meerdere gezinsleden traumagerelateerde klachten hebben en/of er is een gedeeld trauma binnen een gezin, voldoet vaak het reguliere aanbod voor traumabehandeling niet. Daarom zijn we samen met onder andere de gemeente Nijmegen, Veilig Thuis, Sterker, Pluryn en Onder de Bomen een pilot gestart met een intensief behandel- en begeleidingstraject. Deze laat mooie resultaten zien.

De aanpak richt zich op intensieve traumabehandeling (individueel en gezin), opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen in het gezin. Ook de scholen van de kinderen worden actief betrokken.

Getraumatiseerd Syrisch gezin
Mariken van Onna, klinisch psycholoog bij Karakter, is betrokken bij de behandeling van een getraumatiseerd Syrisch gezin binnen deze pilot. ‘Wij hebben de leden van een groot gezin dat gevlucht is voor de oorlog in Syrië, gescreend op trauma. Hun trauma’s zijn voornamelijk het gevolg van de oorlog en de vlucht. Alle gezinsleden (leeftijden tussen 3 en 48 jaar) kregen individueel intensieve behandeling. Die bestond uit drie tot vier traumaverwerkingssessies per dag gedurende een aantal dagen. Parallel daaraan vonden interventies in het gezin plaats. Binnenkort ronden we de behandeling samen met het gezin af met een gedeeld traumaverhaal. Dat doen we ook in nauwe samenwerking met betrokken ketenpartners.’

Zorgbehoefte en schoolverzuim verminderd

Meerdere gezinnen nemen deel aan de pilot. Deze laat verrassend mooie, snelle resultaten zien. Mariken van Onna: ‘Bijna alle gezinsleden hebben geen traumagerelateerde klachten meer. De meeste gezinsleden waren met een week behandeling en minder dan tien behandelsessies klachtenvrij. We zien dat de kinderen weer toekomen aan hun ontwikkeling en ouders kunnen weer meer aangesproken worden in hun rol als opvoeder. De behoefte aan zorg en het schoolverzuim zijn duidelijk verminderd.’

Meer weten over deze pilot? Neem contact op met Mariken van Onna, m.vanonna@karakter.com