Jaarbeeld 2019: Verbinding

Op het moment van samenstellen van het jaarbeeld 2019 is het thema 'Verbinding' meer dan ooit actueel. Want wat is de wereld ineens veranderd. Reden temeer om met een heel dankbaar gevoel terug te kijken op 2019. Een jaar waarin we met extra energie werkten aan verbinding met gemeenten en zorgpartners. Door meer samen op te trekken kunnen we ook van grotere betekenis zijn voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het liefst op een heel vroeg moment in preventieve sfeer, maar als het erop aan komt, ook in crisissituaties.

We blikken terug op een jaar waarin we ruim 8.000 patiënten in zorg hebben gehad en we meer dan 4.000 professionals hebben voorzien van diverse trainingen vanuit de Karakter Academie.

Een jaar waarin twee van onze afdelingen het TOPGGz keurmerk ontvingen en er steeds meer kennis en kunde van Karakter beschikbaar is gekomen voor partners, zoals Behandeling in de Klas bij 129 scholen en specialistische ondersteuning bij 40 huisartsenpraktijken.

Ook internationale samenwerking kreeg een boost door het organiseren van een grensverleggend symposium samen met Nederlandse en Duitse kennispartners.

Bekijk hier het overzicht van resultaten en voorbeelden:

Jaarbeeld 2019 Verbinding