Online bijeenkomst: Samen werken aan de best passende zorg in Overijssel

Op 12 november gaan wij met de regionale partners vanuit Overijssel in gesprek over ons aanbod van het Intensief BehandelCentrum. Deze intensieve systemische behandelmethodiek is gericht op kinderen/jongeren die met hun gezinnen intensieve behandeling behoeven. Het uitgangspunt is behandeling thuis (of in de instelling waar de jongere verblijft) met de mogelijkheid voor kortdurende opname.

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor deze bijeenkomst? U kunt zich hier aanmelden.

PROGRAMMA (onder voorbehoud)
12 november 15.00 - 17.00 uur

Voorzitter: dr. Heddeke Snoek, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter

1. Opening en welkom
Dr. Els van den Ban en drs. Joost van den Brink MBA (regiodirectie Overijssel).

2.
Samen eropuit!

Prof. dr. Wouter Staal over de actuele ontwikkelingen in de psychiatrie en hoe het IBC daarin past.

3.
IBC in de praktijk

Dr. Pierre Herpers (kinder- en jeugdpsychiater): IBC in de praktijk. Hoe werkt dat voor de patiënt?
Aansluitend uitwisseling: wat betekent dit voor u en de jongeren/gezinnen.

4. IBC in Overijssel: e
en aanbod van deze tijd
Simone Krake (zorglijnmanager IBC bedrijfsvoering) en drs. Geerten van de Meer (zorglijnmanager IBC behandelzaken).

5.
Samenwerken aan de best passende zorg
Hoe geven we dit gezamenlijk dit vorm? Voor de patiënt en voor elkaar. Denk aan tijdige en zorgvuldige afstemming, een soepele op-/afschaling en het voorkomen van doorplaatsingen.
(Interactief onderdeel/paneldiscussie )

6. Takeaways

Wat hebben we opgehaald uit deze middag? Heddeke Snoek interviewt Els van den Ban en Geerten van der Meer.

De sprekers

Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder– en jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc en bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme aan de faculteit sociale wetenschappen te Leiden.

Heddeke Snoek is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en intensief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe behandelaanbod.

Els van den Ban is regiodirecteur behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Overijssel.

Pierre Herpers is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. Hij stond aan de wieg van het IBC-concept en de ontwikkeling daarvan bij Karakter.

Joost van den Brink is regiodirecteur bedrijfsvoering bij Karakter Overijssel. Als verpleegkundige was hij ooit werkzaam op een gesloten afdeling 'oude stijl'. Dat voedt zijn enthousiasme om mee te werken aan het realiseren van het 'state of the art' HIC/IHT aanbod.

Geerten van der Meer is zorglijnmanager bij het IBC-Overijssel. Daarnaast werkt zij als gz-psycholoog bij de zorglijn autisme spectrum stoornissen in Enschede. Zij is erg enthousiast over de visie en methodiek voor van het IBC die bij Karakter is geïmplementeerd en nu wordt doorontwikkeld in Overijssel.

Simone Krake is manager bedrijfsvoering IBC jeugd Overijssel.

Beter worden doe je thuis, waar je ook verblijft!

Karakter streeft er naar kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek zoveel mogelijk in de eigen omgeving te behandelen. We kijken altijd naar de situatie waarin een kind of jongere zich bevindt, bij (pleeg)ouders is of (tijdelijk) bij een andere zorgorganisatie.

Karakter wil haar hoog intensieve zorg sterk ambulantiseren en opnames zoveel als mogelijk voorkomen. Daarvoor is het Intensief BehandelCentrum (IBC) ontwikkeld. Een toelichting op deze behandelvisie vindt u in het factsheet.