Overijssel: extra stimulans intensieve thuisbehandeling

Beter worden doe je thuis, waar je ook verblijft! Dit jaar krijgt dit motto een extra stimulans in de regio Overijssel: intensieve thuisbehandeling (IHT) is het uitgangspunt en daarbij zijn klinische voorzieningen in Almelo en Zwolle (deels) omgebouwd naar een grotendeels opnamevervangend behandelaanbod. Dit ambulante behandelaanbod geldt ook voor de meest complexe patiënten.

De IHT is enkele jaren geleden al opgestart binnen Karakter. Door de goede ervaringen wordt er dit jaar een versnelling aan gegeven in IJsselland. Zo kunnen niet alleen meer kinderen en jongeren thuis blijven wonen, maar ook meer patiënten met hun gezinnen geholpen worden.

Opnamevervangend behandelconcept
De veranderingen roepen vragen op bij verwijzers en netwerkpartners: is er nog wel voldoende zorgcapaciteit beschikbaar voor de meest complexe patiënten in Overijssel?

Regiodirecteur Els van den Ban
: “Verwijzers kunnen erop vertrouwen dat we voldoende capaciteit in huis hebben om de hoog intensieve zorg te blijven geven. Voornamelijk door de opschaling van de intensieve thuisbehandeling. Die wordt gegeven door gespecialiseerde teams die volledig thuis zijn in de behandeling van complexe psychiatrische problematiek. De werkwijze is opnamevervangend. We geloven erin dat deze moderne manier van zorg verlenen goed past bij de patiënten en hun gezinnen. We zijn ook realistisch, want soms gaat het thuis echt even niet meer of is er sprake van crisis. Voor die situaties zijn er bedden beschikbaar op onze High & Intensive Care (HIC) units in Ede en in Nijmegen. Daar kunnen patiënten kortdurend worden opgenomen (samen met een ouder).”

Outreachend
Van den Ban voegt graag toe dat Karakter ook expertise en outreachende behandeling kan bieden voor patiënten die in andere instellingen verblijven (wonen). “Dan doen we de behandeling in nauwe samenwerking met de hulpverleners aldaar. Deze outreachende benadering is veel prettiger voor de patiënt en zijn omgeving. Zo creëer je meer stabiliteit en rust en kun je ook met de hulpverleners ter plekke aan een soepeler op- en afschaling van de behandeling werken. De jongere verblijft op dezelfde plek, ontvangt behandeling vanuit Karakter, en de hulpverleners van de instelling leren hoe ze de jongere kunnen ondersteunen.”

Meer weten?

Bekijk het factsheet IBC

Of neem contact op voor specifieke vragen met de projectleiders:
Heddeke Snoek, kinder- en jeugdpsychiater (h.snoek@karakter.com) of
Simone Krake, manager bedrijfsvoering (s.krake@karakter.com)

Voor verwijzingen kunt u contact opnemen via aanmeldbureau@overijssel.nl

Over het Intensief BehandelCentrum (IBC)

Het IBC (HIC en IHT) richt zich op kinderen en jongeren met de meest complexe psychiatrische problematiek en hun gezinnen/begeleiders. Vaak gaat het om jongeren met meerdere complexe problemen, zij zijn volledig vastgelopen – thuis, op school, in de maatschappij, zijn getraumatiseerd – en/of zijn het vertrouwen in de hulpverlening verloren. De behandelaren van Karakter zijn opgeleid om juist deze meest complexe doelgroep behandeling en begeleiding te bieden.