TOPGGz keurmerk voor zorglijn Autisme-ADHD en Centrum Jonge Kind

Het Centrum Jonge Kind Karakter UC (de zorglijn Infants) en de Zorglijn Autisme-ADHD (Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) onderdeel van Karakter hebben op 20 juni jl. het TOPGGz keurmerk toegekend gekregen door het bestuur van de Stichting Topklinische GGz.

Als Karakter zijn wij zeer content met de twee TOPGGz-keurmerken en gaan we door met academische zorg en maatwerk voor elk kind met psychische kwetsbaarheid. We zijn trots op de collega’s die hard hebben gewerkt om de zorg en kennis naar een hoger niveau te tillen en dit in de praktijk toe te passen. Zo is de beste behandeling voor kind en gezin beschikbaar en bereikbaar.

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een reguliere behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Op het jaarlijkse TOPGGz-congres dat op woensdag 26 juni 2019 zal plaatsvinden, wordt het TOPGGz-keurmerk aan de teams van Karakter uitgereikt.