Kaders wetenschappelijk onderzoek

Karakter vindt het belangrijk om uw kind de best mogelijke behandeling te geven. We kunnen dat realiseren dankzij ons wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van psychiatrisch problemen. Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe therapieën of tot betere kennis. Bijvoorbeeld waarom een therapie bij de ene groep kinderen wel werkt en bij de andere juist niet.

Algemeen
Al het onderzoek dat bij Karakter plaatsvindt is getoetst door de Lokale Toetsingscommissie van Karakter. Daarnaast is WMO-plichtig onderzoek ook altijd getoetst door een CCMO/METC.

Statusonderzoek
Voor retrospectief statusonderzoek (onderzoek met geanonimiseerde gegevens die verkregen zijn vanuit aanmelding of behandeling), werken wij conform de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Daarnaast zijn statusonderzoeken altijd goedgekeurd door de Lokale Toetsingscommissie.