Onderzoeksresultaten impact coronamaatregelen JeugdzorgPlus

In hoeverre hebben de coronamaatregelen volgens professionals effect op jongeren? Neemt het suïciderisico binnen de leefgroepen van de JeugdzorgPlus toe, blijft deze gelijk of neemt het af?

Om hierin inzicht te krijgen is er vanuit de Karakter Academie (afdeling Innovatie) in april en mei 2020 onderzoek gedaan onder professionals in de JeugdzorgPlus. De coronamaatregelen blijken naast negatieve ook enkele positieve effecten te hebben.

Negatieve effecten

 • 60% signaleert toename spanning bij jongeren.
 • 10% signaleert toename van gebruik isoleer, EBK of comfortroom.
 • 18% signaleert toename suïcidaal gedrag en automutilatie.
 • 70% rapporteert onzekerheid, verlies van hoop bij jongeren over hun toekomstperspectief.
 • 50% van de therapie gaat door (beeldbellen, telefonisch, live als 1,5 meter gegarandeerd is).
 • 65% geeft aan dat jongeren niet of verminderd naar school gaan. Jongeren volgen op de groep een aangepast lesprogramma.
 • Bezoek/verlof is minimaal mogelijk.


Positieve effecten

 • Twee respondenten rapporteren positieve effecten, jongeren laten gezond gedrag en begrip voor de situatie zien.
 • 46% van de respondenten heeft in april meer bel/mailcontact met ouders dan voor de coronacrisis.


Aanbevelingen van professionals

De professionals geven de volgende tips voor het omgaan met de nieuwe situatie:

 • Communiceer duidelijk en snel over aangepast beleid; geef duidelijke kaders en richtlijnen.
 • Neem de werkvloer mee in besluitvorming.
 • Zorg voor voldoende contact en afstemming met behandelaren en manager.
 • Zorg voor schone werkomgeving / voldoende desinfecteermiddelen.
 • Faciliteer mogelijkheid tot online contact en communicatie.
 • Coaching/werkbegeleiding/praten met elkaar.
 • Pauzeer andere werkzaamheden en leg vooral de focus op het contact met jongeren.