Opvoeding zwaarder door coronacrisis

Karakter heeft samen met Duitse partner-klinieken een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis bij Nederlandse en Duitse gezinnen met een kind in behandeling. Ouders en kinderen (in de leeftijd van 10 tot 18 jaar) zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Voor het Nederlandse deel van het onderzoek zijn de eerste resultaten bekend.

Gezin

Verandering in werksituatie
Ruim tweehonderd Nederlandse ouders hebben de vragenlijst ingevuld over onder andere opvoedbelasting en werksituatie. Bij een kwart van de ouders is de eigen werksituatie veranderd als gevolg van de coronacrisis. Zij hebben minder uren gewerkt, minder inkomsten gehad of zijn werkloos geworden. Deze ouders vinden de opvoeding van de kinderen zwaarder dan ouders bij wie de werksituatie niet is veranderd. In het geval dat de werksituatie van de partner is veranderd, ervaart de ouder geen hogere opvoedbelasting.

Opgelopen spanning

Aan het begin van de coronacrisis ervaarde een op de vijf ondervraagde ouders veel spanning. Tijdens de coronacrisis is dit opgelopen tot een op de vier. Meer spanning betekent ook dat deze ouders een hogere opvoedbelasting ervaren.

Uit de eerste resultaten komt duidelijk naar voren dat een deel van de ouders de opvoeding zwaarder ervaart als gevolg van de coronacrisis. In de komende maanden zullen meer resultaten bekend worden, waarbij ook de ingevulde vragenlijsten van de kinderen worden meegenomen. Ook kan er dan een vergelijking gemaakt worden met de situatie in Duitse gezinnen.