BinK: Advies en Coaching voor docenten

Passend onderwijs bieden aan kinderen met psychiatrische problemen is een grote uitdaging. Het ontbreekt scholen vaak aan specialistische kennis rond psychiatrie. Ook is het moeilijk om in beperkte tijd en een volle klas een kind toch aandacht te geven. Bij Behandeling in de Klas (BinK) Advies en Coaching bieden behandelaren van Karakter praktische adviezen, persoonlijke coaching en organisatorische tips voor leerkrachten, IB'ers, teams en scholen.

Voor wie?
BinK Advies en Coaching is er voor leerkrachten en intern begeleiders, teams, scholen die behoefte hebben aan advies over de begeleiding van kinderen met psychiatrische problemen. Voorbeelden van vragen die we krijgen:

 • Wat mag ik wel en niet verwachten van een kind met ADHD of autisme?
 • Hoe ga ik agressie voorkomen of ga ik er mee om als het toch voorkomt?
 • In de pauzes ontstaan veel conflictsituaties en spanningen. Hoe kunnen we de pauzes indelen en begeleiden?
 • Hoe kan ik in een klas met 30 kinderen toch structuur op maat bieden?

Werkwijze
We starten met een kennismaking, waarbij we samen de problemen en leerwensen inventariseren. Daarna maken we een plan op maat. Dit bestaat uit bijvoorbeeld:

 • Psycho-educatie op teamniveau of individueel niveau.
 • Training de-escalerend werken / omgaan met agressie.
 • Coaching van leerkracht in de klas.
 • Extra tools voor in de klas: omgaan met faalangst, sociale vaardigheden, et cetera.
 • Observatie van kinderen in de klas met advies op maat.
 • Ook kunnen wij teambreed adviezen, coaching en training geven over het omgaan met kinderen met psychiatrische problemen.

Wie werken er bij BinK?
Bij Karakter werken we met professionals op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij delen hun kennis graag met andere professionals die met kinderen werken, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen profiteren van de inzichten.
Afhankelijk van de leerwensen, zullen de volgende professionals betrokken worden bij de training en coaching:

 • Behandelaren die zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen in de klas / schoolproblemen in combinatie met psychiatrische problemen.
 • (GZ)psychologen/orthopedagogen.
 • Andere therapeuten, zoals creatief therapeuten, cognitief gedragstherapeuten, en systeemtherapeuten.

Andere mogelijkheden
Wanneer een kind extra begeleiding nodig heeft - in of buiten de klas – bespreken we de mogelijkheden. Dit kunnen zowel mogelijkheden bij Karakter zijn als bij één van onze collega-organisaties.
BinK Advies en Coaching wordt niet gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Karakter en uw school maken afspraken over de bekostiging van de inzet. Uiteraard zijn wij graag bereid u hierover te informeren.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van BinK Advies en Coaching voor uw school, mail BinK: aanmeldpuntbink@karakter.com

Lees meer over Behandeling in de Klas