Veelgestelde vragen door gemeenten

We hebben hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Wilt u meer weten of heeft u (andere) vragen?

Neem dan contact met ons op via 0318-676770 of gemeenten@karakter.com.

Wij staan u graag te woord.

Gemeenten werken met sociale wijkteams. Wat is eigenlijk het standpunt van Karakter: moet kinderpsychiatrie in zo’n team participeren of niet?

Karakter vindt het belangrijk om haar expertise te delen, zodat er zo vroeg mogelijk een passend antwoord is op de zorgvraag van een kind. Daarbij denken we vooral aan het participeren bij expertteams, maar ook aan het consulteren en samenwerken met zorgpartners, zoals Centra voor Jeugd en Gezin.

Heeft de gemeente invloed op verwijzingen, bijvoorbeeld die van een huisarts? Hoe houdt de gemeente daarin een regierol?

Toegang tot de huisarts is altijd vrij. De gemeenten kunnen verwijzingen van huisartsen niet wijzigen en een sociaal wijkteam kan niet als tussenschakel fungeren. De gemeente heeft wel invloed op de inkoop: zij maken duidelijke afspraken met jeugdhulpaanbieders over de voorwaarden waaronder zij zorg verlenen.

Bij de inkoop van Jeugd GGZ is er sprake van landelijke, bovenregionale, regionale afspraken. Hoe zit dat bij Karakter?

Karakter heeft landelijke (LTA) en regionale contracten voor academische diagnostiek en ambulante/(deeltijd) klinische behandeling.

Wat houdt het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) in?

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt in de vorm van raamovereenkomsten met aanbieders van jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie, zoals Karakter. Zo is afgesproken dat Karakter ook zorg kan leveren als landelijk gecontracteerde aanbieder.
Lees meer informatie over LTA

Gezinnen willen zorgverlening om de hoek. Biedt Karakter hulp aan de Basis GGZ?

Ja, het betreft ondersteuning door consultatie en advies, aangevuld door de inzet van SOH-KJP bij huisartsen en de intensieve samenwerking met zorgpartners.

Bij aanmelding moeten gezinnen vaak lang wachten. Hebben jullie ook hulp voor ouders? Wat kunnen zij zelf al doen?

Op het moment dat een gezin op de wachtlijst staat, is de verwijzer nog verantwoordelijk voor kind en gezin. Op dat moment is er nog geen persoonlijke hulp voor kind en gezin. Wel kunnen ouders uitgenodigd worden voor ouderavonden en bieden we de ouders handvatten met een boekje met ervaringsverhalen en de digitale nieuwsbrief.

Ouders vinden psychiatrische hulp best spannend. Kunnen we – onder andere om kosten te besparen – altijd beginnen met lichte, kortdurende behandeling?

Nee. Licht als het kan, zwaar als het moet. Onderschatting van de problematiek kan in een later stadium tot extra hoge kosten leiden en tot leed voor kind en gezin.

Wat is het verschil tussen de orthopedagoog, de psycholoog en de psychiater?

Kinderpsychiatrie combineert kennis uit psychologie, de geneeskunde en de orthopedagogiek. Psychiaters zijn medisch specialisten die onderzoeken in hoeverre gedrag van kinderen werkelijk afwijkend is en welke oorzaken dit gedrag kan hebben. Ook kan een kinder- en jeugdpsychiater medische interventies doen in de vorm van medicatie. Verder schat de kinder- en jeugdpsychiater in of dwangmaatregelen noodzakelijk zijn.

Waarin onderscheidt de kinder- en jeugdpsychiatrie zich van andere vormen van jeugdzorg?

De kinder- en jeugdpsychiatrie gaat over het diagnosticeren en behandeling van psychiatrische stoornissen - een medisch probleem - bij kinderen. Hoe ernstiger en complexer het probleem, hoe groter de rol van de psychiatrie. Opvoeding of omgeving zijn van invloed, bijvoorbeeld om in te schatten hoe groot de draagkracht van ouders is, maar zijn niet de kern van de stoornis.

Karakter financiert veel wetenschappelijk onderzoek. Hoe zien we als gemeente de voordelen daarvan terug in de behandelingen?

Karakter geeft de best beschikbare behandeling, naar de laatste inzichten. Deze inzichten maken we ook beschikbaar voor scholen, jeugdhulporganisaties, sociale wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, waarbij we onze specifieke kennis inzetten om leerkrachten en eerstelijns hulpverleners te ondersteunen in hun werkzaamheden.
Karakter neemt actief deel aan het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Brainwiki waar informatie over psychische stoornissen en effectieve behandelingen vrij toegankelijk is voor professionals, maar ook voor ouders en kinderen.