Karakter opnieuw erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters

De opleiding voor kinder- en jeugdpsychiaters bij Karakter is dit jaar opnieuw gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. We blijven voor de komende vijf jaar weer erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters.

Onder de indruk van feedbackcultuur
De visitatiecommissie heeft in haar rapport aan onder de indruk te zijn van de feedbackcultuur binnen Karakter. Ze noemen het opvallend dat in alle processen duidelijk sprake is van wederkerigheid en wederzijdse inbreng. Ook vinden zij het een sterk punt dat de opleidingsgroep proactief is in het organiseren van onderwijs passend binnen het nieuwe landelijke opleidingsplan. Met probleemgestuurd onderwijs (PGO) als onderwijsvorm is Karakter al vooruitgelopen op het nieuwe opleidingsplan.

Nieuw opleidingsplan van start

Sinds juli is het nieuwe opleidingsplan voor psychiaters van start gegaan. Het nieuwe opleidingsplan ‘De Psychiater’ heeft als doel om bevlogen, toekomstbestendige psychiaters op te leiden. Voor de psychiater van de toekomst wordt de opleiding meer gericht op de diagnostiek en behandeling van patiënten vanuit de levensloop: elke psychiater moet ervaring opdoen in elke levensfase, van kind en jeugd naar volwassenheid en in de ouderenpsychiatrie. Tevens is er verscherpte aandacht voor maatschappelijke impact, netwerkgeneeskunde en innovatie, zoals inzet van technologie met zorg op afstand.

Meer informatie over de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter >