Opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater

Bij Karakter werken meer dan 40 kinder- en jeugdpsychiaters. Jaarlijks leidt Karakter diverse kinder- en jeugdpsychiaters op.

Vrouwen in gesprek web

Om kinder- en jeugdpsychiater te worden dient men in principe twee jaar (4 stages) opleiding binnen het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie te doorlopen, naast het basisparcours van twee en een half jaar in de (algemene) psychiatrie. De stages binnen de opleiding kunnen in willekeurige volgorde worden doorlopen, maar bij voorkeur worden de stages in het algemene deel van de opleiding voorafgaand aan de stages binnen het aandachtsgebied gevolgd.

De kinder- en jeugdpsychiater voldoet zowel aan de competenties voor het algemene deel van de opleiding als aan de aanvullende competenties voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie. De opleiding van 2 jaar binnen het aandachtsgebied leidt tot de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

De opleiding bij Karakter voldoet aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP 2.0) en heeft een erkenning voor de maximale duur (5 jaar).

Stages

Voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie biedt Karakter een compleet opleidingscurriculum, dat landelijk zeer goed is aangeschreven. De opleidingsplaatsen maken mogelijk dat de verschillende ontwikkelingsfasen, ziektebeelden worden gezien, terwijl tegelijkertijd voorzien wordt in klinische en ambulante stages. Karakter hecht sterk aan persoonlijk profiel en gaat verder dan alleen competentiegericht opleiden. Door ook rekening te houden met ieders persoonlijke leerstijl wordt worden autonoom denkende en vaardige professionals opgeleid.

De opleidingsplekken zijn zowel gevarieerd qua ligging over twee provincies, als qua inrichting van regulier GGZ tot universitair. Zo hebben wij een flink aantal poliklinieken van verschillende omvang voor kinderen en jeugdigen, dagklinische opnamemogelijkheden voor kinderen en adolescenten, BOPZ units, psychiatrie voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, infants, etc.

Het eerste jaar binnen het aandachtsgebied wordt veelal ingevuld met een half jaar polikliniek stage en een half jaar klinische stage hetzij op de kinder(dag)kliniek of op de adolescenten kliniek. In het tweede jaar wordt een tweede klinische stage gevolgd (in een andere ontwikkelingsfase). Tijdens de laatste stage kan, in overleg met de opleider, een stageprogramma geboden worden die een goede voorbereiding biedt op het werken als medisch specialist.

Erkenning

Karakter is door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkend als opleidingsinstelling voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie tijdens de opleiding tot medisch specialist, in deze context betreft dat psychiater, alsmede voor een keuzestage kinder- en jeugdpsychiatrie als onderdeel van het algemene deel van de opleiding. Dr. Heddeke Snoek is als opleider en prof. dr. Wouter G. Staal als plaatsvervangend opleider door deze commissie erkend.

Karakter heeft samenwerkingsovereenkomsten met de opleidingsinrichtingen in onze regio en OOR (RadboudUMC, Pro Persona en GGNet) maar ook met onze aanlendende partners in de OOR Noord-Nederland Dimence te Zwolle en Deventer, alsmede Zuid Nederland Van Gogh Venray en GGz Oost-Brabant in Oss.

Aanmelden

In principe vindt twee maal per jaar een instroom plaats: per 1 oktober en 1 april. Artsen of medisch specialisten die geïnteresseerd zijn in de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter kunnen zich hiertoe schriftelijk aanmelden.

Gerelateerd nieuws

30 september 2020

Karakter opnieuw erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters

De opleiding voor kinder- en jeugdpsychiaters bij Karakter is dit jaar opnieuw gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. We blijven voor de komende vijf jaar weer erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters.

Lees meer