Verwijzen

Verwijzen

Hieronder leest u meer informatie over het verwijzen / aanmelden van uw patiënt of cliënt naar Karakter.

Wachtkamer

Verwijscriteria

Karakter academische kinder- en jeugdpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren uit heel Nederland. Karakter is regionaal en landelijk door en namens alle gemeenten gecontracteerd. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Karakter verwezen worden wanneer er sprake is van (een sterk vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek. 
Jongeren tussen de 18 en 23 jaar kunt u ook naar Karakter verwijzen (zorgverzekeringswet). Bij aanmelding bekijken we of de jongere het beste bij Karakter of elders terecht kan voor de gewenste zorg.

Karakter heeft landelijke en regionale contracten voor diagnostiek en ambulante/(deeltijd)klinische behandeling en daarnaast regionale contracten voor Basis GGZ voorzieningen. Ook wanneer Karakter niet in de lijst met gecontracteerde aanbieders in uw regio/gemeente staat, kunt u kinderen en jongeren verwijzen.

Naast diagnostiek en behandeling kunt u bij Karakter terecht voor consultatie, second opinion of een gedwongen opname.

Wilt u overleg over aanmelding en mogelijke contra-indicaties, dan kunt u mailen of bellen met de betreffende locatie. 

Direct verwijzen is mogelijk door:

  • huisarts
  • jeugdarts (GGD)
  • medisch specialist, psychiater of kinderarts
  • Centra voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam gemeente

Verwijzen

Verwijzen kan:

  - Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
  - Een gerichte verwijzing naar gespecialiseerde ggz;
  - Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code;
   - Relevante bijlagen, zoals eerdere onderzoeken.

Voor spoedzaken buiten kantoortijden, lees hier

Versturen verwijzing of overleggen over een verwijzing

Overijssel: Almelo, Enschede, Hengelo en Zwolle.
Centraal Aanmeldbureau Overijssel. Elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur
t. 0546 48 44 44 f. 0546 86 90 29 of aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625 7600 AP Almelo 

Gelderland: Apeldoorn, Ede, Oosterbeek en Horst (Limburg)
Aanmeldbureau Karakter Gelderland. Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
t. 088 654 54 00 of aanmeldbureau.gld@karakter.com

Universitair Centrum: Arnhem, Doetinchem, Uden, Nijmegen en Tiel.
Overleg over aanmeldingen kan via aanmeldpuntuc@karakter.com
t. 024 351 22 22

Overige provincies: Overleg over aanmelding kan via t. 088 654 54 00 of aanmelden@karakter.com

Wachtlijsten

Helaas hebben we te maken met wachtlijsten. Een overzicht vindt u via onderstaande link. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd, dan kunt u bellen of mailen met de locaties.

>> overzicht recente wachttijden

denkkracht logo

Heeft u een patiënt die problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking heeft? Denkkracht onderzoekt en geeft advies.
>> www.denkkracht.com

logo samenkek

Karakter en ‘s Heeren Loo (begeleiding, ondersteuning en behandelvormen voor mensen met een verstandelijke beperking) werken samen om kinderen die ondersteuning te geven die voor hen en het gezin het beste werkt vanuit de expertise LVB en psychiatrie.
>>www.samenkek.nl 

 

 

Terug naar boven