Locatie Zwolle

Locatie Zwolle

Zwolle

Bezoekadres Dr. E. Schattenkerkweg 1 8025 BW Zwolle Informatie
Postadres Postbus 40244 8004 DE Zwolle
Telefoon 038 456 11 00
Fax 038 456 11 11
Email info.zwolle@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen:
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*:
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Centraal aanmeldbureau Telefoon 088 654 54 44 aanmeldenoverijssel@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via ZorgdomeinAanmelden
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:

Centraal Aanmeldbureau Overijssel
aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625 7600 AP Almelo

>> download aanmeldformulier

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Zwolle terecht?

Wilt u weten hoe het er bij ons uitziet? En wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje van de locatie Zwolle.
Karakter Zwolle

 

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen het eerste gesprek, soms is de hele behandeling (bijv. eens in de week) op de polikliniek.

Online behandelingBehandeling Online
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen. 

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. IPG binnen Overijssel is onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel.
>> Lees meer over IPG Overijssel

Flexibele kliniek
Soms is het goed om ook af en toe 's nachts bij Karakter te blijven. Dat kan op de flexibele kliniek, waarbij kinderen en jongeren voor korte tijd, of bijv. een paar dagen in de week, dag en nacht bij Karakter zijn.
>>Lees meer over De Boeg
>>Lees meer over Het Roer

Spelendmeisje

 

Speciaal in Zwolle

Dialectische gedragstherapie (DGT) 

Deze therapie is speciaal voor jongeren die een Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben. 
>> Lees meer over DGT

Ik-groep voor angstige/sombere jongeren
Deze intensieve behandelgroep is speciaal voor jongeren (13-18 jaar) die regelmatig angstig, somber en onzeker zijn, die nieuwe situaties vermijden en daardoor (ernstig) belemmerd worden in hun dagelijkse activiteiten en ontwikkeling. 
De groep bestaat uit een grote diversiteit aan modules, waaronder cognitieve gedragstherapie, emotie regulatie training, psychomotorische therapie, systeemtherapie en sociale vaardigheidstraining. Er is een intensieve samenwerking met het gezin, school en andere activiteiten. 
>> Lees meer over de IK-groep

Mindfulness
Speciaal voor kinderen en jongeren met autisme en ADHD - en hun ouders - is er een training mindfulness. Door de oefeningen leren zij hun aandacht te richten, waardoor ze zich beter kunnen concentreren en minder last hebben van bijv. boosheid, stress of impulsiviteit. 
>> Lees meer over Mindfulness
>> Lees meer over Mindfulness bij Karakter

Eetstoornissengroep
Beheerst denken over eten en niet-eten je leven? Kun je niet meer stoppen met eten of lijnen? Kom dan naar onze eetstoornissengroep, waar je samen met jongeren met dezelfde problemen werkt aan inzicht in jezelf en oplossingen die bij jou passen.
>>lees meer over de eetstoornissengroep
Wist je dat er regelmatig iemand op de groep komt die uit eigen ervaring weet hoe het is om een eetstoornis te hebben?
Rianne had in het verleden anorexia. Zij komt maandelijks op de eetstoornissengroep om haar ervaringen te delen, en om te vertellen hoe ze er weer bovenop is gekomen. Lees meer over ervaringsdeskundige Rianne

BinK: Behandeling in de Klas
Kinderen met psychiatrische problemen lopen nogal eens vast op school. Passend onderwijs bieden aan deze kinderen is dan ook een grote uitdaging. Het ontbreekt leerkrachten aan voldoende kennis rond psychiatrie én tijd om de kinderen actief te begeleiden. Leerkracht, kind én klas zijn hier niet gelukkig mee.

BinK ondersteunt met een unieke combinatie van kennis en coaching aan leerkrachten en extra begeleiding of behandeling van de kinderen in de klas.
>> Lees meer over BinK

Karakter in de (pre)kleuter klas (KIKK)
Ontwikkelingsgerichte behandeling voor (pre)kleuters.
>> Lees meer over KIKK voor professionals

Karakter Zwolle werkt samen in:

FACT team jeugd Zwolle
In de FACT Jeugdteams werken de beste hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten, dat zijn:

  • Probleemjongeren van de zwaarste categorie zoals langdurige schoolmijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders.
  • Jongeren uit multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden.

Het FACT team jeugd Zwolle is bereikbaar via 038 85 21 600. Meer informatie FACT-teamjeugdzwolle of www.karakter.com/fact of 

Terug naar boven