Algemene informatie

Inkoopvoorwaarden
Karakter werkt volgens de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2017
Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Karakter ook voldoen aan 'leveringsvoorwaarden'. Lees de leveringsvoorwaarden.

Loonbelastingnummer 8021.99.835.L.01

RSIN 8021.99.835

Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Karakter de integrale zorg voor de individuele patiƫnt heeft georganiseerd, alsmede de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen van de betrokken zorgverleners.

Statuten Karakter
Statutaire naam is Stichting Karakter

Beloningsbeleid bestuurders

De bestuurdersbeloningen vinden plaats op grond van de WNT (Wet Normering Topinkomens).
- De leden van de raad van toezicht krijgen enkel vacatiegeld en een onkostenvergoeding.
- De beloning van de leden van de raad van bestuur is conform de beloningscode bestuurders van de NVZD.
De raad van toezicht toetst deze jaarlijks aan de vigerende wet- en regelgeving.

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer