Onze behandelaren

Bij Karakter werken vele behandelaren, elk met hun eigen functie en specialiteit. Maak hier kennis met onze psychologen, psychiaters, gezinsbehandelaren, en nog veel meer andere behandelaren. Ze leggen zelf uit waarom ze bij Karakter werken.

Hieronder kan je zoeken naar jouw behandelaar

A. Coenen

GZ-psycholoog, Gezinstherapeut i.o.

Anja: ik ben gericht op de krachten van ouders en kinderen. Verbinden, werken aan vertrouwen en het vergroten van wat wel kan en wat fijn is zijn belangrijke thema’s in mijn werk met kinderen, ouders, gezinnen.

Specialismen:

 • Multi Dimensionele Family Therapie (MDFT)
 • MDFT-supervisor

Zorglijn LVB Ede

C. Colvoort

GZ-psycholoog, Psychotherapeut

Zorglijn SAOS Enschede

L. de Croon

Verpleegkundig specialist

Zorglijn ASS Almelo

J. van Deelen

Gezinsbehandelaar IHT
Joost: vooruitgang in de behandeling van het kind of de jongere maken geeft enorme energie en voldoening.

Zorglijn LVB Ede

J. Degen

Systeemtherapeut

Zorglijn LVB Ede

E. Delissen

Gedragstherapeutisch medewerker
Eefje: Ik vind aansluiting met jongeren die problemen ervaren met hun emotieregulatie, en leer ze vaardigheden om hier anders mee om te gaan en verder te kunnen.

Zorglijn SAOS Nijmegen en Tiel

C.E. Demmers

GZ-psycholoog

Carin, ik vind het een eer en uitdaging om jonge kinderen waarbij er gedragsproblemen zijn of de ontwikkeling niet vanzelf verloopt, samen met ouders heel goed te gaan begrijpen. Van daaruit kan ik ouders handvatten en inzichten geven, zodat het thuis weer beter loopt.

Specialisme:

 • Incredible Years

Zorglijn Infants Nijmegen

M. Derkman

GZ-psycholoog, Orthopedagoog

Marleen: vanuit de intake ben ik bij veel gezinnen betrokken als coördinerend behandelaar om de zorg zo goed mogelijk voor hen te regelen. Daarnaast help ik graag kinderen en jongeren d.m.v. individuele behandeling (psycho-educatie, CGT) of ouders middels ouderbegeleiding. Ik werk ook één dag als specialistisch ondersteuner huisartsen (SOH-KJP) bij een huisartsenpraktijk in Nijmegen.

Zorglijn ASS en ADHD Nijmegen

M.T. Derks -Schlepers

Sociotherapeut

Margret: ik ben geduldig en flexibel. Ik werk graag met de kinderen en hun netwerk samen en kan enorm genieten van de stappen die we maken. Het afstemmen met collega’s en netwerkpartners is hierin een belangrijk en leerzaam onderdeel.

Specialismen:

 • Tekenen met kinderen
 • Gebruik van affirmatiekaarten
 • Coöperatief spel
 • Taal erbij
 • Brainblocks

Nevenfunctie:

 • Brussengroep ASS zorglijn voor Enschede en Almelo.

Zorglijn ASS en BinK Almelo

D. Dietrich

Gezinsbehandelaar

Debby: voor mij is het een uitdaging om bij ieder gezin waarmee ik werk, samen met de gezinsleden een positieve verandering te weeg te brengen.

Specialismen:

 • Infants (kinderen van 0-6 jaar)
 • PRT (Pivotal response treatment)
 • Psycho-educatie groepen

Zorglijn ASS Apeldoorn

M.H. van den Dijk

Orthopedagoog
Marleen: het is leuk en waardevol om kinderen, jongeren en ouders een steun in de rug te kunnen bieden bij het opgroeien en het ontwikkelen.

Zorglijn SAOS Apeldoorn

T. van Dijk

Gezinsbehandelaar IHT

Teun: ik ben eerlijk en betrokken. Als gezinsbehandelaar kan ik helpen mee te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben ook ambassadeur van E-health.

Ede

M.F. van Dockum

GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut
Margreet: ik ben gespecialiseerd in vragen rondom angst en stemming, hiervoor gebruikt ik ook EMDR. Daarnaast ben ik actief als praktijkopleider en supervisor van de GZ-psychologen in opleiding.

Zorglijn SAOS Arnhem

E. Dommerholt

Groepsleider

Zwolle

M. van Dongen-Boomsma

Kinder- en jeugdpsychiater

Martine: mijn intentie is om als kinder- en jeugdpsychiater een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische aandoening. Door het kind maar zeker ook het gezin en de omgeving te ondersteunen. Daarnaast is het bieden van passende, goed getimede zorg voor mij erg belangrijk. Ik ben ook senior onderzoeker en zorglijnmanager ASS en Infants.

Zorglijn ASS en Infants Nijmegen

A. Doornbos

Psycholoog, GZ-psycholoog i.o.

Anneloes: ik probeer goed te luisteren en wil graag meedenken zodat kinderen, jongeren en hun ouders weer een stap verder komen.

Zorglijn ADHD Almelo

L. Driessen

Intensief psychiatrisch verpleegkundige

Nijmegen

E.A. Duifhuis

Klinisch psycholoog, Psychotherapeut

Ellen: ik ben gedreven en enthousiast en werk graag samen met ouders, kinderen/jongeren en anderen in het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om weer verder te kunnen.

Specialismen:

 • Angst- en stemmingsproblemen
 • Schematherapie
 • Infants
 • Ouder-kind behandeling
 • Pivotal Response Treatment,
 • Werkbegeleiding en supervisie voor de GZ-opleiding

Zorglijn SAOS en Infants Apeldoorn

G. Durand-Ooms

GZ-psycholoog

Gisela: ik ben gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme en werk ook als SOH-er bij de huisartsenpraktijk in Wijchen.

Zorglijn ASS Nijmegen en Tiel

F.M. Egberts

Gezinsbehandelaar

Florence: ik ervaar het als een voorrecht om in de thuissituatie met mensen te mogen werken aan dat wat voor hen zo belangrijk is; het welbevinden van hun kind(eren) en gezin.

Zwolle